LoAD lâu

Post Reply
User avatar
peterhuynh
Posts: 1
Joined: Wed Apr 02, 2014 10:49 pm
Contact:

LoAD lâu

Post by peterhuynh »

mình vào trang thấy load lâu dù mạng mình mạnh
User avatar
gocnhin
Posts: 3
Joined: Thu Apr 03, 2014 12:23 pm
Contact:

Post by gocnhin »

Uk, hjnh nhu la vay
User avatar
gocnhin
Posts: 3
Joined: Thu Apr 03, 2014 12:23 pm
Contact:

Post by gocnhin »

Sever yeu
User avatar
joker
Posts: 8
Joined: Thu Apr 03, 2014 12:43 pm
Contact:

Post by joker »

chuẩn này
User avatar
dsadasdas
Posts: 19
Joined: Tue Apr 15, 2014 9:43 pm
Contact:

Post by dsadasdas »

mạng yếu
User avatar
kimto
Posts: 2147
Joined: Sat Apr 06, 2013 1:54 pm
Contact:

Post by kimto »

gocnhin wrote:Sever yeu
Đúng là server yếu :D ram có 128mb à, không chịu nổi nhiệt cho các bạn qwerty :D
Các phim trong thread Tổng hợp JAV
chỉ có hình nghĩa là đang upload.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests