Cách thay font S40

User avatar
Namdaubu
Posts: 3986
Joined: Sat May 05, 2012 8:49 am
Location: Bà ria vung tàu
Contact:

Post by Namdaubu »

xem trailer 7554 hai qua =))

Vao vi tri... Cho chung no den cai da.. Xuyt xuyt...Chung noa den.. BAn....... a' a' tach tach tach . Tien len tien len =))
Sông có khúc người có khúc
User avatar
Namdaubu
Posts: 3986
Joined: Sat May 05, 2012 8:49 am
Location: Bà ria vung tàu
Contact:

Post by Namdaubu »

Ducdaik xem clip nay di. Call of duty ne. DEp qua :T
Sông có khúc người có khúc
User avatar
Connor
Posts: 1086
Joined: Sun Jul 15, 2012 12:17 pm
Contact:

Post by Connor »

luvduyenforever wrote:xem trailer 7554 hai qua =))

Vao vi tri... Cho chung no den cai da.. Xuyt xuyt...Chung noa den.. BAn....... a' a' tach tach tach . Tien len tien len =))
xem roi nung nghe mi ke van buon cuoi =)) =))
User avatar
Namdaubu
Posts: 3986
Joined: Sat May 05, 2012 8:49 am
Location: Bà ria vung tàu
Contact:

Post by Namdaubu »

:wow: =)) :)) Chúng lóa đến... Tiến nên... Á á tạch tạch tạch.......Tiến nên tiến nên.......fsdagfhsdf

Phù :T ... Anh em ta chết nhiều quá... Á :wow: chúng lóa đến.. tạch tạch tạch
Sông có khúc người có khúc
User avatar
Connor
Posts: 1086
Joined: Sun Jul 15, 2012 12:17 pm
Contact:

Post by Connor »

luvduyenforever wrote::wow: =)) :)) Chúng lóa đến... Tiến nên... Á á tạch tạch tạch.......Tiến nên tiến nên.......fsdagfhsdf

Phù :T ... Anh em ta chết nhiều quá... Á :wow: chúng lóa đến.. tạch tạch tạch
=)) =)) =)) =)) :D :D =)) =))
User avatar
Namdaubu
Posts: 3986
Joined: Sat May 05, 2012 8:49 am
Location: Bà ria vung tàu
Contact:

Post by Namdaubu »

đi về . x( . Giờ ta ra nhà sách đây. :d . bái bai . Thanks mi về tk 4share :x
Sông có khúc người có khúc
User avatar
Gác Kiếm
Posts: 3994
Joined: Mon Aug 29, 2011 8:12 pm
Contact:

Post by Gác Kiếm »

Trailer the ha? =)) =))
User avatar
Connor
Posts: 1086
Joined: Sun Jul 15, 2012 12:17 pm
Contact:

Post by Connor »

Hùng Vô Cảm wrote:Trailer the ha? =)) =))
u =)) :D =)) :D =))
User avatar
Gác Kiếm
Posts: 3994
Joined: Mon Aug 29, 2011 8:12 pm
Contact:

Post by Gác Kiếm »

Mai xem the nao =)) =))
User avatar
Namdaubu
Posts: 3986
Joined: Sat May 05, 2012 8:49 am
Location: Bà ria vung tàu
Contact:

Post by Namdaubu »

cài 7554 lau bo me. Dung la sieu nen
2gb => 8gb
giai nen 3h roi chua xong :|
Sông có khúc người có khúc
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests