Biệt đội hành động

Post Reply
User avatar
Gác Kiếm
Posts: 3994
Joined: Mon Aug 29, 2011 8:12 pm
Contact:

Biệt đội hành động

Post by Gác Kiếm »

Bạn nhập vai đại úy Scott Mitchell, chỉ huy trưởng của biệt đội Ghost Recon trong quân đội Mỹ. Tiểu đội của Scott được giao nhiệm vụ bảo vệ hộ tống các nguyên thủ quốc gia trong cuộc họp thượng đỉnh 3 bên giữa Mexico, Canada và Mỹ tại thành phố Mexico.
[img]http://appstore.vn/j//uploads/thumbnails/102011/226.gif[/img]
[url=http://appstore.vn/j/index.php/home/download/XojwveVn1G/369/1]DOWNLOAD[/url]
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest